Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Randviken Fastigheter AB
Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Ägare:

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

24 augusti 2020

Värdering:

Övrigt:

Raybased är noterat på Spotlight men i mitten av maj 2020 meddelade NGM att Raybased flyttar till NGM Nordic SME den 24 augusti 2020.

Uppdaterat: 2020-08-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss