Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Randviken Fastigheter AB
Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Jan Ryderstam 28,6 %, Jonny Sandberg 10,1 %, Coger Management AB 8,6 %, Lars Elmberg 7,3 %, Gun-Louise Hogmalm 6,3 %, Rickard Holmberg 6,3 %, Övriga 36 aktieägare 32,8 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

8 januari 2016

Värdering:

Uppdatering: 30,4 Mkr post money.

21 Mkr pre-money och 28,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

I början av oktober 2015 meddelades att Raybased ska notera sig på Aktietorget under hösten.

Uppdatering: Raybased gör en nyemission under november-december 2015 och noterar sig på Aktietorget den 18 januari 2016.

Uppdatering: Intresset för emissionen inför noteringen var stort och bolaget använde därför en övertilldelningsoption på ca 2 Mkr.

Uppdatering: Raybased börjar handlas den 8 januari 2016.

Uppdaterat: 2016-01-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss