Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PRFKT Rights AB
PRFKT Rights AB

PRFKT Rights AB
Alströmergatan 25 B
112 47 Stockholm

Hemsida:

prfkt.se

Verksamhet:

Prfkt Rights är en liten oberoende musikpublicist baserad i Stockholm. Bolaget samarbetar med både stora och oberoende distributörer.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

Prfkt Rights är med när Spotlight i början av maj 2019 lanserar avdelningen Go Public för bolag som planerar att notera sig inom 18 månader.

Uppdatering: I mitten av juni 2019 meddelade PRFKT att de har stängt den sista tranchen av en private placement på 6 Mkr. Upprepar sin plan för notering på Spotlight.

Uppdatering: I mars 2020 var Prfkt Rights med i en annonsartikel för Spotlight Go Public. Vilket får sägas bekräfta att noteringsplanen fortfarande är vid liv. Det hela är dock väldigt konstigt, en fundamental del att vara på Go Public är att kommunicera mer marknaden och bytta en equity story. Bolaget har i stället gjort tvärt om, inte sagt ett enda ord, inte uppdaterat hemsidan sedan den publicerades och sajter har gått offline. Det framstår snarare som att bolaget har havererat. Men som sagt, man säger motsatsen i marknadsföringsartikeln.

Uppdatering: Vi har kommit till oktober 2020 och det är en månad kvar på tidsramen för noteringen. Bolagets kommunikation är lika död nu som den varit i 1,5 år. Vi ändrar tidsplanen till oklar.

Uppdatering: Den 2-16 juni 2021 gjorde planerade företaget att göra en spridningsemission inför en planerad notering på Spotlight. Priset per aktie planerades vara 13,40 kr och 447 761 aktier skulle säljas. Oklart om emissionen blev av. I helårsrapporten för 2022 framgår att bolaget planerade en notering under andra kvartalet 2021. Så den tidigare noteringsplanen väcktes till liv igen, men ingen notering genomfördes precis som tidigare.

Uppdaterat: 2022-07-30

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss