Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i OptiCept Technologies AB
OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Ägare:

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Inom 12 månader, sagt i april 2021

Värdering:

Övrigt:

I mitten av januari 2021 meddelade ArcAroma och OptiFreeze att de fusionera där OptiFreeze blir den överlevande entiteten. OptiFreeze har som ambition att flytta från från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Small Cap när Fusionen är genomförd.

Optifreeze är en tidigare avknoppning från ArcAroma.

Uppdatering: I slutet av april 2021 meddelade bolaget att tidsplanen för listbytet är inom 12 månader. Optifreeze planerar vidare att byta namn till OptiCept Technologies.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 beslutade styrelsen formellt att genomföra listbytet. Man genomför även några förändringar för att uppfylla kraven för huvudlistan.

Uppdatering: I mitten av maj 2022 meddelade OptiCetp att de tillsätter Thomas Lundqvist som ny vd då Johan Möllerström har valt att avgå. "Johan Möllerström har 12 månaders uppsägningstid och kommer under denna tid vara tillgänglig som senior rådgivare. Johan kommer att kvarstå som en av de större ägarna i bolaget."

Uppdaterat: 2022-05-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss