Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nya QuickCool
Nya QuickCool

Nya QuickCool

Hemsida:

www.quickcool.se

Verksamhet:

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system.

Ägare:

Nya QuickCool kommer att ägas till 100% av det som idag är QuickCool AB. Planen är att Nya QuickCool ska delas ut till aktieägarna i QuickCool AB.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Ingen känd tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

Den 12 februari 2020 meddelade QuickCool AB att de ska göra ett omvänt förvärv av e-sportföretaget GameCubed Inc. Nuvarande verksamhet i QuickCool AB kommer att flyttas till ett dotterbolag, Nya QuickCool, som senare är planerat att delas ut till aktieägarna i QuickCool AB. Delar man ut aktierna så är en logisk plan att även notera bolaget.

Uppdatering: Quickcool meddelade i början av april 2020 att det omvända förvärvet av GameCubed inte blir av och någon dag senare meddelades att Quickcool AB beslutat att lämna in en konkursansökan. Det kommer således inte att bli något "Nya QuickCool".

Uppdaterat: 2020-04-09

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss