Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Numisbing AB
Numisbing AB

Numisbing AB
Box 39
178 21 Ekerö

Hemsida:

www.numisbing.com

Verksamhet:

Numbising med dotterbolag i Förenade Arabemiraten är verksamt inom handel av samlarobjekt, investeringar och auktioner i samlarobjekt som mynt, frimärken konst och antikviteter.

Ägare:

Uppdatering: Ramkumar Sarangapani 55,77 %.

Ramkumar Sarangapani 61,83 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

220 Mkr pre-money i april-maj 2019 då bolaget gjorde en emission på upp till 24,4 Mkr.

Övrigt:

Numisbing meddealde i mitten av juni 2019 att de har ingått ett avtal om investering till bolaget med GEM Global Yield Fund LLC SCS, omfattande 150 Mkr i så kallat ”Capital Commitment”.

Vidare framgick att bolaget är på väg att notera sig på First North, där bolaget planerar att lämna in en noteringsansökan under sommaren 2019.

Under april-maj gjorde bolaget en nyemission där de önskade att få in 24,4 Mkr till en pre-money-värdering på 220 Mkr.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 meddelade Numisbing att de fått in närmare 19,6 Mkr i sin nyemission. Man meddelade vidare att man ännu inte lämnat in någon noteringsansökan för First North, men att man ska göra det.

Uppdatering: I slutet av september 2019 meddelade Numisbing att de har utsett Lars Wolf till ny VD. Vidare har man även tillsatt en ny CFO i form av Robert Hasslund. Man meddelade vidare att Stockholm Certified Advisers har anlitats för att ta bolaget till notering, samt även agera Certified Advisor.

Uppdatering: I mitten av november 2019 meddelade skrev Numisbing att de ännu inte lämnat in någon noteringsansökan men att de har för avsikt att vara listade innan året är slut.

Uppdatering: I mitten av december 2019 skickade Numisbing ut ett pressmeddelande med information från investerarmötet inför börsnoteringen på First North. Den nyligen kommunicerade tidsplanen kommenteras inte.

Uppdatering: Någon notering blev inte av inom den utlovade tiden, vilket inte var helt oväntat. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: I mitten av februari 2020 skrev bolaget att de avser vara noterade på First North inom kort.

Uppdaterat: 2020-03-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss