Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NewCo 5001 Sweden AB

NewCo 5001 Sweden AB

Verksamhet:

NewCo 5001 Sweden AB (559165-0642) som håller på att byta namn till Upgrade Mineral AB. Ett tomt bolag som senare ska tillföras verksamhet.

Ägare:

Vilhelmina Mineral AB 100 %, som ska ta beslut om att dela ut aktier till ägarna.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen känd tidsplan.

Värdering:

I skrivande stund är det ett bolag utan tillgångar eller verksamhet.

Övrigt:

I slutet av juli 2018 meddelade Vilhelmina Mineral AB att man den 2 augusti 2018 på en extra bolagsstämma planerar att ta beslut om utdelning av NewCo 5001 Sweden AB.

"Utdelning ska ske i form av aktier i det nybildade helägda dotterbolaget NewCo 5001 Sweden AB (u.ä.t. Upgrade Mineral AB), org.nr 559165-0642 ("Dotterbolaget"), varvid en aktie i Bolaget berättigar till en aktie i Dotterbolaget. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen. Syftet med utdelningen är att skapa värde för aktieägarna i Bolaget genom att Dotterbolaget i ett senare skede kan användas för att förvärva intressanta utvecklingsprojekt inom ädelmetaller och andra mineraler."

Uppdaterat: 2018-07-23

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss