Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NeuroVive Pharmaceutical AB
NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Ägare:

Listat på Aktietorget.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

10 april 2013

Värdering:

Listat på Aktietorget. Omkring 350 Mkr i slutet av januari 2012.

Övrigt:

NeuroVive Pharmaceutical är listat på Aktietorget, men förbereder sedan 2011 en flytt till Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Smallcap) under 2012.

Uppdatering: I företagets Q2-rapport för 2012 sades ingenting om ett listbyte. Företaget har inte heller börjat generera några intäkter. Tidsplanen verkar alltså skjuten på framtiden.

Uppdatering: I mitten av oktober 2012 ryktas det om att Neurovive inom kort kommer att tillkännage en byte från Aktietorget till Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I oktober 2012 skrev företaget att arbetet med en notering på Stockholmsbörsen (Smallcap) fortgår planenligt.

Uppdatering: I början av februari 2013 säger företaget att arbetet med att notera företaget på Stockholmsbörsen ska intensifieras under våren 2013.

Uppdatering: Företaget meddelade i slutet av mars 2013 att det godkänts för notering på Nasdaq OMX Stockholm och att första handelsdag där blir den 10 april 2013.

Uppdaterat: 2013-04-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss