Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nanologica AB
Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Ägare:

Uppdatering: I början av september 2015 är de största ägarna; Flerie Invest AB (Thomas Eldered) 29,3 %, Rahal Investment AB (Alfonso Garcia-Bennett) 25,5 %, Paui AB (Robert Taflin) 7,9 %.

Innan nyemission i juni 2013; Alfonso Garcia-Bennett 38 %, Robert Taflin 12 %, Krim Talia 9 %, Andreas Bhagwani 9 %, Giovanni Fili 5 %, Henrik Sterin 3 %, Övriga 24 %. Totalt 50 aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

30 oktober 2015

Värdering:

Uppdatering: 68,8 Mkr blev post money.

Uppdatering: 38,8 Mkr pre-money och 60,8 Mkr post money, eller 68,8 Mkr om även övertilldelning används fullt ut, vid nyemissionen inför noteringen.

Pre-money 80 Mkr och 85 Mkr post money om nyemissionen inklusive övertilldelning fulltecknas i juni 2013.

Övrigt:

Styrelsen har för avsikt att notera bolaget senast 2015, men det mest troliga är en struktur- eller licensaffär inom läkemedelsområdet under perioden 2015-2017.

Uppdatering: Nanologica meddelar i slutet av mars 2015 till Nyemissioner.se att styrelsen överväger en notering, men att det i dagsläget inte finns några konkreta planer.

Uppdatering: Under september 2015 börjar Nanologica att presentera sig på Aktietorget-möten, vilket gör det rimligt att anta att en listning på Aktietorget är i sikte under fjärde kvartalet 2015.

Uppdatering: Nanologica noteras på Aktietorget den 30 oktober 2015 och gör inför det en nyemission på 22 Mkr, med möjlighet att utöka med ytterligare 8 Mkr om intresse finns.

Uppdaterat: 2015-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss