Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Meltron AB
Meltron AB

Meltron AB
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm

Hemsida:

www.meltron.com

Verksamhet:

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. Meltron AB hette tidigare A Uni-light LED AB.

Ägare:

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

22 juli 2016

Värdering:

16 Mkr pre-money och 29 Mkr post money, alternativt 32 Mkr post money om även hela övertilldelningen används, vid nyemissionen inför noteringen.

Övrigt:

Unilight gör en garanterad nyemission på 13 Mkr inför sin notering, på någon av MTF-listorna.

Uppdatering: Unilight noteras på NGM Nordic-MTF i mitten av juli 2016.

Uppdatering: Unilight noteras på NGM Nordic-MTF den 15 juli 2016.

Uppdatering: Den 13 juli 2016 meddelade Unilight att noteringen är uppskjuten. Nytt datum utlovas inom kort.

Uppdatering: Den 22 juli 2016 börjar Unilight att handlas på NGM Nordic MTF.

Uppdaterat: 2016-07-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss