Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm

Hemsida:

mofastab.se

Verksamhet:

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden.

Ägare:

De som deltar i erbjudandet inför noteringen.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

17 juni 2019

Värdering:

0 Mkr pre-money och 200 Mkr post money om om erbjudandet inför noteringen blir fulltecknat.

Övrigt:

Inför noteringen på Spotlight görs en nyemission och paketering. Planen är att bolaget delar ut 7,50 kr per år med målet att kunna höja detta till 8,50 kr.

Inget specifikt noteringsdatum har i skrivande stund satts, men teckningstiden pågår till sista april 2019 och bolaget ska senast 1 juli 2019.

Uppdatering: Första dag för handel blir 17 juni 2019.

Uppdaterat: 2019-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss