Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Le Sowt AB

Le Sowt AB
Box 5141
102 43 Stockholm

Verksamhet:

Le Sowt är verksamhet inom esport. Äger bolaget Copenhagen Flames IVS som tävlar i esport under namnet Flames.

Ägare:

Uppdatering: New Equity Venture Int. AB 100 %

New Equity Venture Int. AB 100 %, som efter att Le Sowt gör köp och kapitalanskaffning planeras hamna på ett ägande på 25,5 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Okänd tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

New Equity Venture Int. meddelade i slutet av mars 2018 att deras dotterbolag Le Sowt köper Flames. Ingenting har sagts om en notering men det är den modell NEVI arbetar efter.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 meddelade NEVI följande: "New Equity Venture Int. AB:s helägda dotterbolag Le Sowt AB har idag, efter oförutsedda händelser i samband med tillträde, överenskommit med ägarna till det danska bolaget Copenhagen Flames IVS att avbryta samarbetet och som en följd därav avträda det förvärvsavtal, vilket tidigare kommunicerats, har avtalats mellan parterna. Avträdandet medför inte någon ekonomisk skada för Le Sowt och det har skett i nära samförstånd med ägarna till Copenhagen Flames."

Uppdatering: I mitten av juni 2018 meddelar att ett letter of intent har skrivits om att Le Sowt AB ska köpa en portfölj av webbsajter med spel.

"New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda och för närvarande vilande dotterbolag Le Sowt AB har idag ingått ett letter of intent (“LOI”) rörande ett potentiellt inkråmsförvärv avseende ett nätverk av webbplatser som tillhandahåller populära gratisspel, ca 15 000, online. Under den senaste 12-månadersperioden har webbplatserna haft mellan 2-4 miljoner unika besökare i månaden. Verksamhetens intäkter kommer främst från reklamförsäljning på webbplatsernas annonseringsytor. Verksamhetens årsomsättning är ca. 76.000 USD med ett rörelseresultat om ca. 58.000 USD. Köpeskillingen uppgår till 85.000 USD som betalas kontant.

Efter att parterna nu ingått ett LOI inleds sedvanlig DD(due-diligence)-process med överenskommen målsättning att försöka nå fram till ett definitivt förvärvsavtal innan juni månads slut."

Uppdaterat: 2018-06-13

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss