Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Isotimber Holding AB
Isotimber Holding AB

Isotimber Holding AB
Odenskogsvägen 17 A
831 48 Östersund

Hemsida:

isotimber.se

Verksamhet:

IsoTimber tillverkar bärande och isolerande husstommar av trä och luft. Trä är diffusionsöppet och ger ett bra inomhusklimat. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs i väggarna. En hållbar produkt som kan volymtillverkas rationellt, vilket är särskilt värdefullt för byggherrar med stora byggprojekt.

Ägare:

Uppdatering: Innan emissionen i april-maj 2018; Mikael Östling (grundare) stam 54,20 %, Almi Invest Mitt AB preferens 7,61 %, EkoNord Invest AB preferens 7,61 %, Janina Östling (ordförande) stam 5,29 %, Jan Frycklund stam 3,62 %, Sankt Erik Investment AB stam 2,39 %, AB Märlingen stam 2,13 %, Skepparkransen AB stam 2,03 %, Skynx AB stam 1,20 %, AB SkrotJohan Invest stam 0,86 %.

Innan nyemissionen i april/maj 2016; Mikael Östling 80,9 %, Jan Frycklund 4,9 %, Sankt Erik Investment 3,2 %, Janina Östling 3,0 %, Daniel Eurenius 2,9 %, Skynx 1,6 %, Övriga 3,5 %.

Lista:

NGM Equity

Status:

Kommande

Tid:

2019-2023

Värdering:

Uppdatering: 204,4 Mkr pre-money och 214,4 Mkr post money om emissionen under april-maj 2018 fulltecknas.

150 Mkr pre-money och 165,8 Mkr post money vid den planerade nyemissionen under andra kvartalet 2016.

Övrigt:

I månadsskiftet september-oktober 2015 tog IsoTimber in 10 Mkr i konvertibler från EkoNord Invest och Almi Invest Mitt. Företaget träffar efter det ytterligare investerare för att ta in de 30 Mkr som behövs för den planerade uppskalningen. VD Mikael Östling säger att en framtida notering är en möjlighet.

Uppdatering: I början av mars blev det känt att Isotimber är anslutna till NGMs tjänst där onoterade bolag kan förbereda sig på att notera sig på NGM Nordic-MTF. Isotimber presenterar sig för allmänheten i mitten av mars 2016.

Uppdatering: Isotimber ska under andra kvartalet 2016 göra en emission på 15 Mkr till en pre-money-värdering på 150 Mkr.

Uppdatering: Isotimber skriver i sitt emissionsmaterial i april 2016 att en notering kan bli aktuell om 3-7 år, där notering på en börs är ett tänkbart alternativ.

Uppdatering: Den publika emissionen i Isotimber under april-juni 2016 verkar ha gått sämre än väntat. I slutet av augusti 2016 har företaget en emission öppen på Fundedbyme, där informationen verkar indikera att det är den gamla emissionen som fortfarande är öppen, alternativt att man använder gammalt informationsmaterial. Det framgår även att Almi Invest Mitt AB och EkoNord Invest AB i juni 2016 valt att omvandla sina konvertibellån på totalt 10 Mkr till aktier.

Uppdatering: Under hösten 2016 upprättade Isotimber en kontrollbalansräkning. I februari 2017 ska man hålla sin andra kontrollstämma där förutsättningarna är att aktiekapitalet är i sin ordning och att man ska besluta om att driva verksamheten vidare.

Uppdatering: I början av februari 2018 länkar Isotimber till en tidningsartikel där det framgår att Isotimber öppnade upp en nyemission på 10 Mkr.

Uppdaterat: 2018-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss