Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Intergiro International AB
Intergiro International AB

Intergiro International AB
Kungsgatan 10 3tr
111 43 Stockholm

Hemsida:

intergiro.com

Verksamhet:

Intergiro har utvecklat en voucherbaserad plattform för att hantera säkra betalningar online, vars effektiva antibedrägerimodul minskar e-handlarens risker kring reklamationer och s.k. ”friendly frauds”. Intergiro International AB hette tidigare Financial Transactions Control Systems Sweden AB.

Ägare:

Uppdatering: I mitten av maj 2018 ökar FrontOffice genom att köpa befintliga aktier till 9,98 %.

Uppdatering: Efter en riktad emission i början av mars 2018 ökar FrontOffice Nordic AB till 4,56 %.

Uppdatering: I februari 2018 ingick Abelco Investment Group ett avtal med ett fåtal aktieägare i FTCS om att köpa 1,5 miljoner aktier av dem, motsvarande ca 5 %. Vidare förhandlar man om möjligheten att köpa lika många aktier till.

FrontOffice Nordic AB drygt 3,75 %, Johan Lund 700 000 aktier.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen känd tidsplan.

Värdering:

83,7 Mkr pre-money och 108,8 Mkr post money om emissionen i december 2019 - januari 2020 fulltecknas. 2,77 kr per aktie. Bolaget gör även en kvittningsemission på 30 Mkr till 2,77 kr per aktie, vilket då skulle ta värderingen till 138,8 Mkr post money om båda emissionerna fulltecknas.

Uppdatering: 305 Mkr i början av mars 2018 när FrontOffice deltar i en riktad nyemission till 12 kr per aktie.

Uppdatering: 128 Mkr enligt det pris (4,50 kr) som Abelco Investment Group har ingått avtal om att kunna köpa befintliga aktier för av andra aktieägare.

232 Mkr när FrontOffice i slutet av september 2017 köpte befintliga aktier, för 8,18 kr. 270 Mkr om man räknar på 9,51 kr som bolaget gjorde en apportemission till några veckor tidigare.

Övrigt:

I slutet av september 2017 meddelade FrontOffice Nordic AB att de köpt 3,75 % av Financial Transactions Control Systems Sweden AB från en tidigare ägare. Aktiepriser kommunicerades, FTCS är ett publikt aktiebolag, och FrontOffice siktar ofta på att notera företag, vilket gör det sannolikt att FTCS kommer att noteras.

Uppdatering: I februari 2018 ingick Abelco Investment Group ett avtal med ett fåtal aktieägare i FTCS om att köpa 1,5 miljoner aktier av dem, motsvarande ca 5 %, till priset 4,50 kr per aktie. Vidare förhandlar man om möjligheten att köpa lika många aktier till.

Uppdatering: FrontOffice Nordic AB meddelade i början av mars 2018 att de deltar i en riktad nyemission på 3 Mkr.

”I dagsläget finns inga konkreta noteringsplaner för FTCS men vi för en löpande dialog med bolagets styrelse och återkommer naturligtvis i den frågan” säger Johan Lund på FrontOffice.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 meddelar FrontOffice att FTCS har skrivit ett exklusivt avtal med Banco BS2.

"...har nyligen slutit licensavtal avseende sin egenutvecklade transaktionsplattform till den brasilianska banken, Banco BS2. Avtalet beräknas vara värt 300 miljoner SEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen."

Uppdatering: I mitten av maj 2018 meddelade FrontOffice att de ökar sitt innehav till 9,98 % genom köp av befintliga aktier.

Uppdaterat: 2020-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss