Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Encare AB
Encare AB

Encare AB
Olof Palmes gata 29
111 22 Stockholm

Hemsida:

/encare.net

Verksamhet:

Encare har utvecklat ett IT-stöd som hjälper sjukhus att följa internationell best practice genom hela vårdkedjan vid större kirurgiska ingrepp.

Ägare:

Innan emissionen i maj-juni 2022; Olle Ljungvist 16,10 %, Stockholm Innovation & Growth Capital AB 14,80 %, Exceca Allocation AB 10,44 %, Zalent Ltd 10,06 %, SanLen Invest AB 9,08 %, Spinnaren Management AB 9,08 %, Venture Technology Soren Johansson AB 5,10 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

2024

Värdering:

115,4 Mkr pre-money och 155,4 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2022 fulltecknas. Värderingen blir 4,5 Mkr högre om utestående optioner används. 295 kr per aktie.

Övrigt:

Encare gör en emission under maj-juni 2022 och skriver då att en notering är planerad till 2024. Under andra kvartalet 2023 ska man börja förbereda företaget för en notering. En försäljning utanför börsen är också ett alternativ.

Uppdaterat: 2022-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss