Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Dentalum Group AB
Dentalum Group AB

Dentalum Group AB
Box 55660
102 15 Stockholm

Hemsida:

www.dentalum.com

Verksamhet:

Dentalum Operations är en tandvårdskedja med fokus på att förvärva lönsamma och hållbara tandvårdskliniker i Norden.

Ägare:

Uppdatering: Januari 2022; Esmaeilzadeh Holding AB 45,98 %

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Inom 18 månader, sagt i november 2021

Värdering:

1201,2 Mkr pre-money och 1371,2 Mkr post money vid nyemissionen i december 2021. 45,50 kr per aktie.

Övrigt:

I slutet av november 2021 meddelade Dentalum Operations att de har anlitat Pareto Securities för att genomföra en riktad emission till en begränsad krets investerare, med målet att notera bolaget inom 18 månader på en reglerad marknad eller MTF.

Uppdatering: I mitten av december 2021 meddelade Dentalum att de genomfört en nyemission på 170 Mkr.

Uppdatering: Emissionen gjordes i Dentalum Group AB och inte i Dentalum Operations AB. Dentalum Group AB äger Dentalum AB som äger Dentalum Operations AB.

Uppdatering: Uppdatering: I början av januari 2022 meddelade Dentalum Operations att Esmaeilzadeh Holding AB utökar sitt innehav i Dentalum Group AB. Efter transaktionen äger Esmaeilzadeh Holding AB totalt 13 857 209 aktier, motsvarande 45,98 procent av aktierna och rösterna i Dentalum. Ett antal av Dentalums ägare har ingått ett avtal om samarbete, varigenom Esmaeilzadeh Holding AB förvärvar 7 346 574 aktier i Dentalum från Vincero Invest AB, Cambo Holding AB och L. Ruzgas Invest AB. Genom transaktionen erhåller de säljande aktieägarna aktier i Esmaeilzadeh Holding AB och fortsätter således att vara indirekta aktieägare i Dentalum.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 skrev Dentalum Operations "Dentalum Operations AB (publ) rekryterar Jens Bruno som ny CFO samtidigt som Sofi Eriksson, nuvarande CFO, tar en strategisk roll som Executive Advisor med fokus på M&A och ledning av förberedelser för den planerade börsnoteringen under 2023."

Uppdaterat: 2022-01-12

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss