Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Archelon AB
Archelon AB

Archelon AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

archelon.se

Verksamhet:

Archelons har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt. Archelon AB övertog verksamheten från Archelon Mineral AB.

Ägare:

Borderline Resources AS 7,50 %, Patrik Perenius 2,02 %, Geokraft Tore Hallberg AB 2,55 %, Axactor AB (Publ) 4,63 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

10 april 2017

Värdering:

17,4 Mkr i marketcap den 22 mars 2017.

Övrigt:

Archelon är noterat på Aktietorget men byter till NGM Nordic-MTF den 10 april 2017.

Uppdaterat: 2017-04-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss