Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Archelon AB
Archelon AB

Archelon AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

archelon.se

Verksamhet:

Archelons har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt. Archelon AB övertog verksamheten från Archelon Mineral AB.

Ägare:

Ägarna av Archelon Mineral AB får Archelon AB utdelat till sig.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

16 januari 2014

Värdering:

Övrigt:

Archelon Mineral AB tar den 20 december 2013 beslut om att dela ut det nybildade bolaget Archelon AB till aktieägarna, för att sedan så fort det är möjligt lista aktierna på Aktietorget. Archelon AB övertar all verksamhet och alla tillgångar från Archelon Mineral AB. Archelon Mineral AB byter namn till Interfox Resources AB.

Uppdatering: Archelon Mineral meddelar i slutet av december 2013 att listning av Archelon AB på Aktietorget ska vara genomförd under januari 2014.

Uppdatering: Aktien listas på Aktietorget den 16 januari 2014.

Uppdaterat: 2014-01-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss