Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ALM Equity AB
ALM Equity AB

ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.almequity.se

Verksamhet:

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Ägare:

Bolaget har i början av maj 2012 omkring 90 aktieägare, men säljer inför listningen på First North så att företaget får upp till 300 nya aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

8 juni 2012

Värdering:

365,6 Mkr (30 kr per stamaktie och 60 kr per preferensaktie).

Övrigt:

TBook Holding AB köper ALM Equity AB och betalar med nytryckta aktier. Aktien handlas idag via Bequoted, med HQ som sponsor.

Uppdatering: Företaget har nu bytt namn från TBook Holding AB till ALM Equity.

Uppdatering: ALM Equity meddelade i början av maj 2012 att bolaget listar sina stam- och preferens-aktier på First North den 8 juni 2012. Inför listningen gör företaget ingen nyemission, utan befintliga aktieägare säljer aktier.

Uppdaterat: 2012-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss