Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB

ZAZZ Energy of Sweden AB
Box 5209
102 45 Stockholm

Hemsida:

www.zazzenergy.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zazz Energy erbjuder effektiv och miljövänlig avfallförgasning samtidigt som de producerar el, varmvatten och biokol.

Teckningsperiod:

13 november 2020 - 18 december 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

52,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 6667 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss