Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zaplox AB

Zaplox AB

Zaplox AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund

Hemsida:

www.zaplox.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobilapp-baserade nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app.

Teckningsperiod:

18 juni 2020 - 2 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,9 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2020

Värdering:

9,95 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 16,9 MSEK motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 12,0 MSEK (cirka 61 procent) avser teckningsåtaganden från huvudsakligen befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2020-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss