Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Hemsida:

www.xpecunia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xpecunia ägnar sig åt mining av kryptovalutor, samt producerar miljövänlig energi via dotterbolag.

Teckningsperiod:

7 september 2020 - 7 september 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

61 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en svensk investerargrupp där Örjan Berglund genom bolag tog 89 % av emissionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss