Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Hemsida:

www.xpecunia.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xpecunia ägnar sig åt mining av kryptovalutor, samt producerar miljövänlig energi via dotterbolag.

Teckningsperiod:

21 augusti 2019 - 17 september 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr + 6 Mkr (+ 3 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40 Mkr pre-money.

Villkor:

De som äger minst 5000 aktier i TopRight Nordic har förtur.

Post:

75 aktier

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 2 Mkr, sedan kan övertilldelning på 6 Mkr användas, samt så kan ägarna sälja 3 Mkr i befintliga aktier.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs tom 17 september 2019.

Uppdaterat: 2019-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss