Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

25 maj 2020 - 8 juni 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

25,11 Mkr + 24 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2020

Värdering:

8,37 Mkr pre-money. (Observera att detta inte är en representativ värdering, dels gör bolaget ytterligare en emission, men framför allt har bolaget köpt en verksamhet mot skuldebrev som rimligtvis kommer att konverteras till aktier. Värderingen är snarare

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Emissionen är genom teckningsförbindelser och garantiavtal säkerställd till 100 procent.

Denna företrädesemission är en av flera transaktioner. IFOX Investments AB ska även byta namn till Xhail Music AB.

Utöver företrädesemissionen på 25,11 Mkr kan bolaget även använda en överteckning på 24 Mkr.

Uppdaterat: 2020-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss