Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

27 juni 2014 - 27 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

22 Mkr pre-money och 43 Mkr post money, exkl teckningsoptioner.

Villkor:

Riktad till en begränsad grupp kvalificerade investerare i framförallt Stockholm och London. Största tecknare är Carlwood Capital S.A. med en teckning om 4 miljoner kronor. Det totala antalet tecknare är 22.

Post:

Övrigt:

Varje fullt antal av tre (3) aktier berättigar till en (1) teckningsoption med teckningskurs 0,05 kronor per aktie och med teckningsperioder 1-30 september 2014 samt 1-31 december 2014. Vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 17,5 miljoner kronor, fördelat på 350 000 000 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss