Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

xbrane.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Teckningsperiod:

19 maj 2020 - 20 maj 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

146,4 Mkr

Teckningskurs:

38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

585,8 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emisison via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Vator Securities.

Post:

Övrigt:

Xbrane inledde efter börsens stängning den 19 maj en riktad emission som ska vara klar innan börsen öppnar den 20 maj 2020. Bolaget vill sälja upp till 3,85 miljoner aktier.

Uppdatering: Xbrane sålde 3 853 799 aktier till 38 kr per aktie och fick således in 146,4 Mkr.

Uppdaterat: 2020-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss