Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

xbrane.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Teckningsperiod:

28 juni 2019 - 12 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

91,1 Mkr

Teckningskurs:

33,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 juni 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:14. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och 14 teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier.

Post:

Övrigt:

94 % av emissionen är garanterad.

I samband med denna företrädesemission gör Xbrane även en riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss