Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

27 februari 2020 - 27 februari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2,17 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

16,43 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Empir Group, Ratcoin AB, Stockholm Health & Economics AB, Bengt Lindström, Optilab Partners AB och S-Bolagen AB. Varav 0,6 Mkr betalas genom kvittning.

Post:

Övrigt:

Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare efter att delårsrapporten för det första kvartalet 2020 har offentliggjorts.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss