Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

13 januari 2020 - 13 januari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,02 Mkr

Teckningskurs:

1,44 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Empir Group AB (för kvittning av fordran), samt Bengt Lindström, Ratcoin AB, Stockholm Health & Economics AB och Finansicon Management AB, vilka erlägger betalning kontant.

Post:

Övrigt:

Styrelsen avser att besluta om stor företrädesemissionen under första kvartalet 2020. Inga beslut är dock fattade.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss