Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

5 februari 2018 - 19 februari 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,09 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 februari 2018

Värdering:

30,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Johan Stenberg, Styrelseordförande I Xavitech, garanterar 50% av emissionen.

Uppdatering: Föreliggande nyemission garanteras till 100 % av: Johan Stenberg 50 % och Mats J Berlin via Anvien AB 50 %.

Uppdaterat: 2018-02-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss