Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

19 mars 2013 - 3 april 2013

Lista:

Alternativa Listan

Emissionsbelopp:

3,8 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 mars 2013

Värdering:

Pre-money 45,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:12. Varje aktie av serie A eller B berättigar till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss