Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB
Electrum 402
16440 Kista

Hemsida:

www.worldclass.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Franchise-baserade gymkedja.

Teckningsperiod:

19 december 2011 - 21 december 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,3 + 13,7 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

21 december 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 52,8 Mkr.

Villkor:

Riktad till Optimal Invest AB och Norgesinvestor IV A/S.

Post:

Övrigt:

Emissionen är uppdelad i två riktade emissioner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss