Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB

World Class Seagull International AB
Electrum 402
16440 Kista

Hemsida:

www.worldclass.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Franchise-baserade gymkedja.

Teckningsperiod:

22 november 2010 - 26 november 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,5 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

2010-11-26

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 62,4 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission till NorgesInvestor IV A/S (4 642 857 aktier) och Optimal Invest AB (8 571 428 aktier).

Post:

Övrigt:

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ingår som ett led i en större överenskommelse vilken syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. De nya aktierna tecknas kontant eller genom kvittning av fordringar.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss