Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WilLak AB

WilLak AB

WilLak AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 Linköping

Hemsida:

www.willak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Teckningsperiod:

27 april 2021 - 27 april 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

4,55 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Jan Axelsson med bolag och Dividend Sweden AB. Jan Axelsson med bolag tecknar genom kvittning av fordringar. Dividend Sweden AB tecknar aktier genom kontant betalning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss