Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WilLak AB

WilLak AB

WilLak AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 Linköping

Hemsida:

www.willak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Teckningsperiod:

10 december 2020 - 10 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

2,65 Mkr

Teckningskurs:

0,18 kr

Likviddag:

15 december 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillfalla Jan Axelsson med bolag och Dividend Sweden AB. Jan Axelsson med bolag tecknar genom kvittning av fordringar 11 111 111 st aktier. Dividend Sweden AB tecknar 3 611 111 st aktier genom kontant betalning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss