Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WilLak AB

WilLak AB

WilLak AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 Linköping

Hemsida:

www.willak.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Teckningsperiod:

26 februari 2018 - 12 mars 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

7,8 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 februari 2018

Värdering:

13 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. För varje en (1) tecknad, betald och tilldelad aktie erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 83,2 procent genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Jan Axelsson och Martin Axelsson samt externa garantiåtaganden.

Varje tre (3) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie mellan den 1 februari och den 15 februari 2019 till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss