Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WilLak AB

WilLak AB

WilLak AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 Linköping

Hemsida:

www.willak.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus.

Teckningsperiod:

29 augusti 2016 - 9 september 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

16 september 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

22 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, dock lägst 300 aktier.

Övrigt:

WilLak börjar handlas på NGM Nordic-MTF den 22 september 2016.

Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser från en befintlig aktieägare samt teckningsåtaganden från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

Vid stort intresse för erbjudandet på 10 Mkr så kan en övertilldelningsoption på 5 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss