Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog Holding AB

Wifog Holding AB

Wifog Holding AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.wifog.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog tillhandahåller lösningar som gör att mobilanvändare kan sänka sina kostnader genom att se på reklam och ta del av olika erbjudanden. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2010 - 13 juli 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,9 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

16 juni 2010

Värdering:

Pre-money 4,48 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. En A- eller B-aktie berättigar att teckna fyra nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker på First North mellan den 23 juni och den 8 juli 2010. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss