Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog Holding AB

Wifog Holding AB

Wifog Holding AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.wifog.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog tillhandahåller lösningar som gör att mobilanvändare kan sänka sina kostnader genom att se på reklam och ta del av olika erbjudanden. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

30 januari 2019 - 13 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr + 6,4 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 januari 2019

Värdering:

20,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionslikviden från Erbjudandet, om högst cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, avses användas främst till återbetalning av brygglån och konvertibellån jämte upplupen ränta om totalt cirka 10 MSEK, samt till att utgöra rörelsekapital om cirka 10 MSEK.

Vid intresse kan även en övertilldelningsoption på 6,4 Mkr användas.

Uppdaterat: 2019-01-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss