Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog Holding AB

Wifog Holding AB

Wifog Holding AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.wifog.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog tillhandahåller lösningar som gör att mobilanvändare kan sänka sina kostnader genom att se på reklam och ta del av olika erbjudanden. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till vissa närstående personer.

Post:

Övrigt:

Obs, teckningstiden är i skrivande stund inte känd.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss