Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB
Västra Järnvägsgatan 11 B
753 33 Uppsala

Hemsida:

wicketgaming.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wicket Gaming har ett antal olika verksamheter. Bolaget driver mobilspelet Cricket Tycoon, utvecklar spel och utbildningsspel, samt har en plattform inom fantasy sports-spel. En stor del av verksamheten är baserad i Tyskland.

Teckningsperiod:

25 maj 2022 - 25 maj 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en ej namngiven investerare.

Post:

Övrigt:

Investeraren ska även få 277 778 teckningsoptioner.

En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 MSEK.

Wicket Gaming lånar även 15 Mkr. "Långivaren är Formue Nord Fokus A/S. Lånet om 15 MSEK upptas till marknadsmässiga villkor (12 procent årlig ränta) och löper till och med den 24 november 2023. Bolaget har rätten att återbetala lånet i förtid under lånets löptid. Långivaren har rätt att kvitta hela Lånet till aktier i Bolaget till en fast kurs om 25 SEK per aktier under lånets löptid."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss