Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

8 augusti 2017 - 23 augusti 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 augusti 2017

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser har inkommit om 13,2 MSEK varav 10,7 MSEK har ställts till bolagets förfogande genom inlåning. Därutöver finns garantiförbindelser om ytterligare 5 MSEK vilket innebär att emissionen genom teckningsförbindelser från större aktieägare och garantiåtaganden är säkrad till 18,2 MSEK motsvarande cirka 65 procent.

Uppdaterat: 2017-08-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss