Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

23 juni 2014 - 7 juli 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

46,2 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2014

Värdering:

57,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. En (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss