Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

11 oktober 2013 - 25 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2013

Värdering:

37 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Aktieägarna Theodor Dalenson (tillika styrelsens ordförande) och SSE Opportunities Ltd, som tillsammans innehar cirka 7,3% av aktierna och rösterna i bolaget har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Dessa aktieägare har vidare, tillsammans med de externa investerarna Servisen Investment Management AB och Evermore Global Advisors, LLC, för kunds räkning, genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att företrädesemissionen till fullo är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2013-10-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss