Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

30 november 2012 - 14 december 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

11,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2012

Värdering:

Pre-money 85,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Theodor Dalenson har i egenskap av garant förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande hela emissionsbeloppet. Härtill har avsiktsförklaring om deltagande lämnats av Nove Capital och Greger Hagelin som tillsammans representerar drygt 15 procent av utestående aktier i Bolaget.

Uppdaterat: 2012-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss