Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB
Box 93
184 21 Åkersberga

Hemsida:

webgallerian.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WebGallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora ehandelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

Teckningsperiod:

30 januari 2019 - 15 mars 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,07 Mkr + 1,50 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 januari 2019

Värdering:

40 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:13. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 1,50 Mkr användas.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 15 mars 2019.

Uppdaterat: 2019-02-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss