Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB
Box 93
184 21 Åkersberga

Hemsida:

webgallerian.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

WebGallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora ehandelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

Teckningsperiod:

4 december 2017 - 21 februari 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

9,25 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

60,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företräde för befintliga aktieägare.

Post:

1000 aktier, minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Webgallerian förlänger teckningstiden till den 19 januari 2018.

Uppdatering: Webgallerian förlänger teckningstiden till den 21 februari 2018.

Uppdatering: Emissionen tecknades till mindre än 5 Mkr, vilket var minimumnivån för att genomföra den och den har därför dragits tillbaka.

Uppdaterat: 2018-02-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss