Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB
Box 93
184 21 Åkersberga

Hemsida:

webgallerian.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WebGallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora ehandelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

Teckningsperiod:

11 oktober 2017 - 11 oktober 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,02 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Omkring 0,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Hart&Persson Public Relations AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss