Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i We aRe Spin Dye (WRSD) AB

We aRe Spin Dye (WRSD) AB

We aRe Spin Dye (WRSD) AB
Wennerbergsgatan 10 5tr
112 58 Stockholm

Hemsida:

www.spindye.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

We aRe Spin Dye (WRSD) är ett cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll. Bolaget vill etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Teckningsperiod:

1 januari 2022 - 15 januari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

177,3 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

118,2 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission. Avser revers från köpet av Best of Brands Europe AB.

Post:

Övrigt:

Emissionen görs i januari 2022, 1-15 januari är bara dummy-datum.

We aRe Spin Dye köper Best of Brands Group som är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss