Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i We aRe Spin Dye (WRSD) AB

We aRe Spin Dye (WRSD) AB

We aRe Spin Dye (WRSD) AB
Wennerbergsgatan 10 5tr
112 58 Stockholm

Hemsida:

www.spindye.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

We aRe Spin Dye (WRSD) är ett cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll. Bolaget vill etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Teckningsperiod:

1 mars 2022 - 15 mars 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

50 MKr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen görs i mars 2022, 1-15 mars är bara dummy-datum.

Innan företrädesemissionen gör We aRe Spin Dye ett större förvärv som betalas med aktier.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från några av WRSDs och BoBGs större befintliga aktieägare. I gruppen återfinns bl.a. Pelle Törnberg, Torsten Jansson & Göran Härstedt, Patrik Hannell, Ilija Batljan, Christian Rasmussen och Patrik Tillman.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss